van_dorland_header.jpg

De aircoservice, wat houdt dat in?

Een aircoservice is het noodzakelijke onderhoud aan uw airco. We raden aan de airco elk jaar te laten controleren en om de twee jaar te laten servicen. Tijdens een kleine of grote beurt krijgt de airco vaak weinig aandacht, maar goed onderhoud is erg belangrijk.

Jaarlijks verliest de airco zo’n vijf tot tien procent aan koudemiddel, terwijl lekkages ervoor kunnen zorgen dat het systeem nog sneller leeg raakt. Zonder voldoende koudemiddel kan het systeem van de airco beschadigd raken, met een mogelijk dure reparatie als gevolg.

Het servicen of vullen van de airco bestaat uit een aantal stappen:

 • informatie inwinnen bij de klant;
 • controle van het systeem en opsporen van mankementen;Aircoservice: airco vullen
 • leeghalen aircosysteem indien er geen mankementen zijn;
 • vacumeren; d.w.z.: verwijderen van vocht en zuurstof;
 • de airco vullen met het juiste koelmiddel, eventueel met fluor en olie;
 • testen of de airco correct werkt.

Tijdens een kleine of grote beurt is er vaak weinig aandacht voor de airco. Toch is het belangrijk dat hij goed blijft werken. We raden aan de airco elk jaar te laten controleren en om de twee jaar te laten servicen.

Diagnose van de airco

Aircoservice: Airco service werkzaamheden

Een lege of defecte airco kan diverse oorzaken hebben. Het stellen van de juiste diagnose is daarom belangrijk. Om die reden kunnen de volgende punten ook deel uitmaken van een aircoservicebeurt:

 • de drukken en temperaturen meten en die interpreteren;Aircoservice: Airco controleren
 • leidingen en onderdelen controleren op beschadigingen;
 • het controleren van leidingen en slangen op hun vrije ligging;
 • opsporen van natte plekken die kunnen wijzen op lekkage;
 • de werking en aansturing van de koelventilatoren checken;
 • controleren of de compressor goed wordt aangedreven.

Een diagnose (het vinden van de oorzaak van aircoproblemen) duurt vaak niet langer dan 20 minuten, inclusief het afpersen met stikstof. De kosten van deze diagnose bedragen € 25,-. Als u de airco bij ons laat repareren of servicen, vallen deze kosten weer weg. De kosten van een complete aircoservicebeurt bedragen € 80,-.

Een airco bijvullen met bijvulkitjes

U denkt dat de airco alleen maar bijgevuld hoeft te worden? Een auto-airco bijvullen gebeurt wel, maar we adviseren het niet. Zonder het systeem eerst af te tappen, weet je niet precies hoeveel koudemiddel erbij moet om de voorgeschreven hoeveelheid te bereiken. Zou je te veel koudemiddel inbrengen, dan loop je het risico dat de compressor vloeistof in plaats van gas naar binnen krijgt. Dit zorgt voor veel schade, met een dure reparatie als gevolg. Bijvulkitjes of navulflesjes lijken handig, maar brengen dus veel risico’s met zich mee.

Denkt u een kleine aircolekkage te hebben? Met onze waterstofsnuffelaar is de lekkage snel opgespoord. Hoe de airco precies werkt, leest u hier.